Suunnistuksen SM-erikoispitkä / FM Ultra lång 23.5.2010     Somero
     

aktuellt
terräng och banor
träning
tävlingsinbjudan
anmälan
tävlingsdirektiv
starttider
service
resultat
fotogalleri

till framsidan

till de lokala

talkofolkets sidor

suomeksi

  FM-orientering i Somero (ultra lång distans) 23.5.2010

Banlängder och terräng:

Ultra lång distans enligt grenregler. I klass H21 segertiden beräknad till 2 t 48 min och i D21 2 t 19 min. Terrängen är mycket mångsidig, det finns sänkor och gropar av olika storlek, moskog, åsar, små öppna bergsområden, vägar, små sjöar, tätskog och värdefulla naturföremål. Se närmare på våra tävlingssidor.

Klasser och startavgifter
Klasser med samstart H/D 16-21 25, 40 €, klasser med intervallstart H35-85, D35-80 23, 20 €.

Anmälan:
Anmälningar via Resultfellows anmälningstjänst senast 13.5.2010 (kl 24.00), se länken på tävlingssidorna. Licensavgift skall vara betald vid anmälningstidpunkten. OBS! Ingen efteranmälan! Startavgiften erläggs i samband med anmälningarna till orienteringssektionens konto 432710-240396 (Someron Säästöpankki)

Stämplingssystem:
Emit. Ifall emitnummer har inte har meddelats i samband med anmälningen kommer arrangören att reservera en hyrbricka åt deltagaren (4 €).

Första start:
Första intervallstart 10.30, första samstart kl 11 (öppningsceremoni kl. 10.00). Avstånd till startplatser max 2,9km, men i de flesta klasser mycket mindre.

Karta:
Offsettryckt karta 5/2010, olika storlekar. Skalan varierar: i klasserna H/D 16-40 är skalan 1:15 000, annars 1:10 000. Kartan är ritad av Janne Seppälä och Jouko & Rauno Visa.

Vägvisning och parkering:
Vägvisning från väg 280 ungefär 10 km öster om Somero. Körtid till TC ca 15 min. Avstånd från parkeringsåkrarna till TC 1,2 km (via vägar). Parkavgift 2 € / bil.

TC:
På åker. Det finns t.ex. omklädning- och tvättmöjlighet (varmt vatten), barnpassningstält, infopunkt och restaurang (matportioner, kaffe, korv osv.) i tävligscentralen.

FM-särregler

FM-särregler 2010, se
www.suunnistusliitto.fi/SSL/sslwww.nsf/sp?Open&cid=content280E10-2
Här nedan en liten insamling av dess centrala delar:
 • klasser H/D 16-21 med samstart
 • klasser H35-85 och D35-80 med intervallstart
 • licensavgift skall vara betalt vid anmälan
 • ingen efteranmälan
 • för att kunna delta i tävlingen måste deltagaren antingen
  1) representera förening som är medlem till FOF eller
  2) både representera förening som är medlem till IOF och vara finsk medborgare.
 • den som skall delta i klasser H/D 16 bör under året 2010 fylla i antingen 15 eller 16 år

  Till kännedom av de potentiella H/D21-deltagare som representerar arrangerande förening: Ni måste var och en meddela er intresse till orienteringssektionens ordf. Tuula Kuisma. Vid meddelande skall ni förklara hur bra ni känner terrängen till (se förbudsområde) och fritt motivera varför deltaganderätt borde beviljas. Ifall sektionen anser att er motivering är tillräcklig kommer sektionen att söka deltaganderätt.

  Inkvartering:
  Se alternativen på www.somero.fi. Det går inte att övernatta i TC eller på parkeringsplatsen.

  Träning:
  FM-banläggare Janne Seppälä kommer att arrangera motionsorientering i närheten av FM-terrängen 29.4.2010. Närmare info: www.torstairastit.fi. Särskilt längre banor kommer att planeras på samma stil som FM-banorna. Observera att det råder träningsförbud i den egentliga FM-terrängen (se Suunnistaja 2/09 eller tävlingssidorna). Om du vill ordna ett träningsläger eller annars har behov av kartor e.d. kan du kontakta oss.Förbjudet område>>

  Funktionärer:
  Tävlingsledare Maarit Mikkola, banläggare Janne Seppälä, bankontrollant Jouko Visa (SuSi), tävlingskontrollant (TA) Hannu Pyy.

  Info / frågor:
  Informatör Tuula Kuisma (050 382 0028), tuula.kuisma@sposti.net. Frågor kan också ställas till Janne Seppälä (044 535 6682), jaseppal@abo.fi. Starttider, tävlingsdirektiv, resultat och närmare info på tävlingssidorna www.smsomero.fi. Starttiderna publiceras senast onsdag 19.5.2010.

  Orienteringssektionen i Someron Esa önskar Er alla välkomna till banor som bjuder på någonting extra! ;)
 •