Polkujuoksun suosion kasvaminen on kasvattanut myös polkujuoksuun suunnattujen oppaiden ja muiden julkaisujen määrää. Internetin eri sivustoilta löytyy useiden eri toimijoiden ylläpitämiä virtuaalisia oppaita ja artikkeleita, joista jokainen voi löytää vinkkejä ja neuvoja omaan polkujuoksu harrastukseensa. Polkujuoksun pariin on löytänyt monia, joille luonnossa liikkuminen on täysin uutta, mutta myös harrastajia, jotka ovat ennestään tutustuneet ulkona liikkumiseen esimerkiksi suunnistuksen tai perinteisen juoksemisen tavoin. Perinteiseen juoksemiseen keskittynyt Juoksija -lehti tarttuikin tähän nopeasti kasvavaan ilmiöön ja päätyi julkaisemaan Polkujuoksija -lehden.

Tietoa ja koulutusta polkujuoksun tueksi

Juoksija -lehden lisäksi moni muu eri lajin parissa toiminut seura on ottanut polkujuoksun osaksi sisältöjään. Ajankohtaisia oppaita löytää helpoiten Internetistä ja siellä on saatavilla verkkolehtenä myös esimerkiksi aikaisemmin mainitun Polkujuoksija -lehden ensimmäiset numerot. Suomen ulkoilmaelämää ja suomalaisten ulkona liikkumista edistävä Suomen Latu on myös lisännyt polkujuoksun osaksi lajivalikoimaansa ja järjestö tarjoaa ajankohtaisen tiedon lisäksi paljon muuta sisältöä. Suomen Ladun sivuilta löytyvät vinkit paitsi sopivan polkujuoksuvarustuksen löytämiseen, myös tiedot tulevista tapahtumista ja polkujuoksuryhmistä.

Pidempään polkujuoksua harrastaneelle Suomen Latu tarjoaa myös mahdollisuutta kouluttautua polkujuoksuohjaajaksi. Ohjaajakurssi tarjoaa oppeja polkujuoksuryhmän ohjaamiseen erilaisissa maastoissa, maaston sopivan juoksutekniikan opettamiseen, erilaisten ja eritasoisten reittien suunnittelemiseen sekä polkujuoksuvarusteiden tuntemukseen. Ohjaajakoulutus tarjoaa lisäksi mahdollisuuden päästä mukaan ryhmään, jonka jäsenet ovat myös kiinnostuneita polkujuoksusta. Yhteisöllisyyden lisäksi ryhmästä saa paljon ideoita omaan polkujuoksuharrastukseen ja polkujuoksutoiminnan käynnistämiseen omalla paikkakunnalla.

Reitteihin ja tekniikkaan keskittyvien sivustojen lisäksi verkossa on tarjolla monia polkujuoksuvarusteisiin erikoistuneita sivustoja, pääasiassa varusteita myyviä yrityksiä, jotka tarjoavat sivuillaan myös kattavat vinkit ja oppaat sopivien varusteiden löytämiseksi. Polkujuoksun suosio on kasvanut vauhdilla ja lajin pariin on löytänyt yhä useampia harrastavia. Tämä näkyy myös verkkoartikkelien ja muiden julkaisujen lisääntyvässä määrässä. Vinkkejä polkujuoksuun löytää vaivattomasti ja kirjallisten oppaiden lisäksi oman harrastuksen kehittämisessä kannattaa hyödyntää lähialueen polkujuoksuryhmien tuki. Esimerkiksi juoksutekniikan kehittäminen on sujuvampaa, kun oppia voi ottaa kokeneemmalta juoksijalta ja halutessaan pyytää muilta palautetta. Juoksuinto ja motivaatiokin pysyvät useimmiten korkeammalla, kun pääsee juoksemaan ryhmässä!