Polkujuoksuun liittyviä oppaita, neuvontaa ja vinkkejä löytyy monia, joista suurin osa on tarjolla Internetissä. Monet aikaisemmin juoksuun keskittyneet lehdet ja muut julkaisut ovat laajentaneet sisältöjään käsittelemään myös polkujuoksua. Esimerkkinä Juoksija -lehti julkaisee nykyään myös Polkujuoksija -lehteä osana tarjotaansa. Polkujuoksuun liittyen on kirjoitettu myös tieteellisempiä julkaisuja ja kokonaisia oppaita. Hyvänä esimerkkinä kokonaisesta polkujuoksu oppaasta esittelemme Martin Brillin ja Juha Puhakan Polkujuoksuopas teoksen. Opas on luettavissa ilmaiseksi verkossa. Oppaan sisältö antaa samalla hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkea polkujuoksijan kannattaa omassa harrastuksessaan huomioida.

Brillin ja Puhakan Polkujuoksuopas

Teos on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen. Ensimmäinen osa-alue esittelee yleisesti polkujuoksua ja lukija saa sen myötä käsityksen siitä, mitä polkujuoksu on. Aloittelijalle tai lukijalle, joka ei tunne lajia lainkaan, tarjoaa oppaan toinen osa käsityksen lajin aloittamiseen vaadittavista välineistä ja lajin turvallisuudesta. Brilli ja Puhakka suosittelevat lääkärintarkastusta ennen lajin aloittamista, jotta pystytään ottamaan huomioon mahdolliset terveysriskit.

Kaikille harjoittelu ei välttämättä sovi ja osa polkujuoksijoista joutuu sovittamaan harrastustaan omaan terveydentilaan sopivaksi. Esimerkiksi suuret korkeuserot saattavat olla terveyden puolesta sopimattomia joillekin juoksijoista. Brilli ja Puhakka listaavat myös hyödyllisiä varusteita kenkien ja vaatetuksen lisäksi, joiden hankkimista he suosittelevat yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kyseisiin varusteisiin he laskevat muun muassa juomapullon tai -repun, sykemittarin sekä otsalampun. Juoksukengille ja kilpailuvarustukselle on varattu oppaasta omat kappaleensa.

Oppaan kolmannessa osassa syvennytään tavoitteisiin ja niiden asettamiseen polkujuoksussa. Brilli ja Puhakka jakavat tavoitteet kolmeen eri ulottuvuuteen, jotka ovat tulostavoite, prosessitavoite ja suoritustavoite. Tulostavoitteena voi juoksijan tasosta riippuen toimia esimerkiksi jonkin kilpailun voittaminen. Suoritustavoite liittyy jonkin ominaisuuden parantamiseen, kuten harjoittelumatkan pidentämiseen. Prosessitavoitteella keskitytään puolestaan juoksuprosessin, tekniikan, parantamiseen. Moni polkujuoksija keskittyy teknisesti tekemään juoksustaan taloudellisempaa. Neljäs luku oppaassa käsittelee harjoittelua. Itse polkujuoksemisen lisäksi harjoitteluohjelmaan kannattaa sisällyttää voimaharjoittelua. Oppaasta löytää vinkkejä harjoittelun jaksottamiseen, jotta juoksija kykenee esimerkiksi palautumaan harjoituksista riittävästi. Viides osa-alue keskittyy polkujuoksijan ravintoon, jolla palautumista ja harjoittelua pystyy tehostamaan entisestään. Oppaan lopussa esitellään vielä Vuokatti Trail Challenge -polkujuoksutapahtuma.

Brillin ja Puhakan opas on tiivis, mutta monipuolinen kokonaisuus polkujuoksusta. Se antaa hyvän pohjan polkujuoksun aloittamiselle. Polkujuoksuun liittyvää kirjallisuutta löytyy kyseisen teoksen lisäksi monia muitakin.